IDH Schuldhulp
Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg

Nieuws

Nieuwsbrief IDH Schuldhulp Juni 2023


Inleiding

Beste maatjes, coördinatoren, bestuursleden en overige ontvangers van deze nieuwsbrief.

Soms blijf je je verbazen over ons Nederlanders. Ondanks de hoge inflatie en oplopende betalings-problemen, volgens recente cijfers nu ook bij middeninkomens, blijft het aantal aanvragen dat ons bereikt voor hulp bij schulden of zorgen over de financiën, vér achter bij wat je op basis van de beschikbare cijfers en signalen zou mogen verwachten.

Nog nooit is er zoveel aandacht geweest voor mensen met schulden en nooit eerder was de schuldhulpverlening zo laagdrempelig en vérstrekkend dan heden ten dage. Nooit eerder waren er zoveel instrumenten om mensen met schulden perspectief te bieden. Wat is het toch dat mensen weerhoudt om hulp in te roepen ? Het kan zoveel stress kanaliseren of wegnemen en zoveel erger voorkomen. Kleine schulden kunnen snel oplopen tot ze -vaak door bijkomende incasso- en deurwaarderskosten- uiteindelijk onbeheersbaar worden. Op tijd aan de bel trekken is van cruciaal belang ! Door uitstel worden problemen alleen maar groter !

Is wel voldoende bekend dat de hulp van onze maatjes GRATIS is; dat onze maatjes DESKUNDIG zijn, een goede basistraining hebben doorlopen en gecertificeerd zijn voor de hulp die ze mensen op financieel terrein kunnen bieden. Daarnaast beschikken ze allen over een VOG, wordt de VERTROUWELIJKHEID gewaarborgd en kijken 2 coördinatoren indien wenselijk met hen mee. Daarnaast wordt het geheel aan activiteiten geborgd door de diaconieën van de 12 aangesloten kerken van onze 3 dorpen, die tezamen het bestuur van onze vereniging vormen.

Ook brengen we onze ‘Financiële APK” nog maar weer eens onder de aandacht. Ook als er geen schulden zijn is het wel eens nuttig dat er een deskundig en ervaren iemand mee kijkt. Twee weten immers meer dan één; het levert altijd wat op.
Bij deze dus een herhaalde oproep aan allen die deze nieuwsbrief ontvangen:

                                ‘Hoort en zegt het voort !’

We zijn er om mensen te helpen; omdat we het kunnen, omdat we het willen, omdat het effect heeft.

Actuele stand van de IDH schuldhulpverlening per 31 mei 2023
Stand nieuwe hulpvragen ontvangen in 2023:

Waar komen de hulpvragen vandaan (verwijzers)

De gratis financiële APK
In navolging van initiatieven elders in het land heeft IDH de gratis financiële APK in haar dienstverlening opgenomen. De gedachte achter dit initiatief is dat we de deskundigheid van onze maatjes en coördinatoren breder willen inzetten voor mensen die financiële zaken lastig vinden of het gewoon prettig vinden als er iemand met ze mee kijkt of ze financieel ‘fit’ zijn of met wat goede adviezen weer financieel ‘fit’ kunnen worden.

Er is dan geen sprake van (problematische) schulden, maar mogelijk wél zorg over toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de huishoudfinanciën.

Bij een financiële APK kijken de maatjes van IDH met u mee ! Dat kan veel problemen en stress voorkomen.

Meer informatie kunt u hierover verkrijgen via info@idhschuldhulp.nl / tel nr. 06-30207868Regionale initiatieven en ontwikkelingen

Op onze algemene ledenvergadering op 15 mei j.l. in Scherpenzeel heeft dhr. Kees van Dijk, projectmanager operations en support bij Schuldhulpmaatje Nederland, ons bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen, welke ook elders in deze nieuwsbrief zijn verwoord. Daarnaast gaf hij ons een inkijkje in wat er m.b.t. de schuldenproblematiek de laatste jaren allemaal op de burgerlijke gemeenten af is afgekomen, zonder dat daar altijd extra budget bij werd geleverd. Een hele uitdaging, waarbij onze maatjes graag behulpzaam willen zijn.

Landelijke berichtgeving

Uit de diverse media:

Ontwikkelingen vanuit Schuldhulpmaatje Nederland   

Algemene informatie over IDH Schuldhulp

(Actief sinds 2014) 

 Ook kunt u informatie over de IDH Schuldhulp verkrijgen bij de diaconieën van de 12 aangesloten kerken,  of bij een van de loketten van: