IDH Schuldhulp
Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg

Maatje worden

IDH Schuldhulp wil zorgen voor elke hulpvrager

IDH Schuldhulp helpt in samenwerking met gemeentelijke sociale teams en de diaconieën van 12 deelnemende kerken mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. IDH Schuldhulp maakt gebruik van vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) die zich op een laagdrempelige manier richten op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. Met de bedoeling een vicieuze cirkel van schulden te doorbreken of te voorkomen. Een schuldhulpmaatje is er dus niet om geld te geven of om het probleem van de hulpvrager over te nemen. IDH Schuldhulp ziet een hulpvrager als een schepsel van God. Vanuit deze overtuiging is er ruimte om voor elke hulpvrager te zorgen. Concreet betekent dit dat ook onkerkelijke hulpvragers geholpen worden. Ook mensen die bovengenoemde uitgangspunten ondersteunen en geen lid zijn van een kerkelijke organisatie kunnen maatje worden.

Cijfers landelijk

>    3 miljoen mensen hebben een betalingsachterstand. Dit betekent dat zij vaak het ene gat dichten met het andere. Zolang dat lukt…
>    5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst.
>    800.000 - 1.000.000 personen hebben te maken met problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen
      oplossen.
>    In 2014 vroegen 92.000 mensen om schuldhulpverlening bij een NVVK-lid. NVVK is de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal-
      bankieren.
>    Hun gemiddelde schuld is € 38.500,-.


Oproep

Wat niet is te meten en in een cijfer uit te drukken? De dankbaarheid van mensen die hulp krijgen van een maatje. Bent u ervan overtuigd dat het helpen van mensen in een kwetsbare positie voldoening geeft? Bent u misschien dat gemeentelid dat op zoek is naar een vrijwilligerstaak waarmee voor medemensen het verschil gemaakt kan worden? l Na een intake gesprek en een online test krijgt u een 3-daagse training met aandacht voor regelgeving, financiën, gesprekstechnieken en kritische distantie. Wij gaan in overleg met u op zoek naar, bij voorkeur, een trainingslocatie in de eigen regio.
Voor u reden te meer snel een intakegesprek aan te vragen.  

Voor meer informatie kunt U contact opnemen via:  info@idhschuldhulp.nl of telefonisch 06 30207868